top of page

Aromapsychológia - ako nám môže pomôcť?

Unikátny koncept prepojenia psychoterapie s účinkami čisto prírodných éterických olejov, ktoré napomáhajú terapeutickému procesu a vytvárajú podmienky pre uvoľnenie emócií a ich ľahšie spracovanie. Terapeutický proces prebieha na viacerých rovinách, pretože éterické oleje:

- Pomáhajú pri liečení fyzického tela

- Pomáhajú pri emocionálnom liečení

- Zvyšujú duchovné uvedomenie

- Poskytujú inšpiráciu v naplnení nášho potenciálu

- Pomáhajú pri uvoľnení obmedzujúcich presvedčení
Počas aromapsychológie pracujeme celostne - holisticky - na všetkých týchto úrovniach.


Rada často používam prirovnanie o záhrade. V záhrade sa často stáva, že pri trhaní buriny zostanú zvyšky koreňov v zemi. To platí hlavne pre tvrdú a kamenistú pôdu. Aby sme mohli vytrhnúť celú rastlinu, dá sa pôda poliať vodou. Podobne éterické oleje pripravia našu emocionálnu pôdu tak, aby sa mohla “burina”ľahšie odstrániť. Ale burinu miesto nás nevytŕhajú. Pokiaľ sa zanedbá a nespraví samotné vytrhávanie buriny, burina sama od seba nezmizne. A práve vďaka prepojeniu so psychológiou vieme túto prácu spraviť úspešne.

Práve všetkým, ktorí spoja éterické oleje s emocionálnou prácou na sebe, to prinesie ovocie.


Aromapsychológia je nápomocná pri:


- úzkostiach, panických stavoch, ľahkých a stredných depresiách

- nervozite, strese, napätí

- nespavosti a poruchách spánku

- únave, letargii, strate chuti do života

- psychosomatických problémoch

- vzťahových problémoch, neistote, nízkej sebahodnote, strate orientácie v živote, v krízových situáciách


Aromaterapia a depresia

Aromaterapia je v prvej rade metódou profylaxie nervových a psychických ochorení. Jej pôsobenie na nervovú a psychickú oblasť závisí na vlastnostiach využívaných éterických olejov. Prejavujú sa rôzne vlastnosti éterických olejov: antidepresívne, relaxačné, stimulačné, sedatívne, upokojujúce, adaptogénne a hormonálne. Aromaterapia pôsobí najúčinnejšie pri ľahkých sezónnych depresiách. Pri ťažkých prípadoch endogénnej, apatickej depresie je nutný komplexný prístup, čiže okrem psychologického aj lekársky dohľad.


Aromapsychológia v Centre Flora terapeutica

Každý klient, s ktorým aromapsychologicky pracujem obdrží esenciálne oleje podľa jeho špecifického stavu presne na mieru a vysvetleným terapeutickým plánom, ktorý sa počas aromapsychologického procesu aktualizuje. V rámci prvých stretnutí sa robí aromapsychologická diagnostika a následný výber vhodných olejov a zmesí. Odporúča sa systematická aplikácia odporúčaných olejov a postupov a pravidelné aromapsychologické sedenia v intervale 2 -4x mesačne. V prípade potreby je možné sedenia absolvovať online.

Viac info tu:

https://www.floraterapeutica.sk/aromapsychologiaFlora terapeutica blog
Nedávne príspevky
Archív
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page